SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Nowe rejestracje EMA.

11 lutego 2021

Europejska Agencja Leków - EMA:

- zarejestrowała warunkowo preparat pemigatynib (Pemazyre firmy Incyte Biosciences) do leczenia drugiej linii miejscowo zaawansowanego lub rozsianego raka dróg żółciowych z cechą fuzji lub rearanżacji FGFR2,

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/summaries-opinion/pemazyre

- informuje o wycofaniu przez firmę Roche wniosku o rozszerzenie rejestracji preparatu atezolizumab (Tecentriq) o leczenie pierwszej linii, w połączeniu z chemioterapią opartą na związkach platyny, chorych na zaawansowanego lub rozsianego raka urotelialnego.

https://www.ema.europa.eu/en/news/meeting-highlights-committee-medicinal-products-human-use-chmp-25-29-january-2021