SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Nowe rejestracje EMA.

4 stycznia 2021

Europejska Agencja Leków - EMA zarejestrowala preparat:

  • awelumab (Bavencio firmy MSD) do leczenia podtrzymującego pierwszej linii w monoterapii dorosłych chorych na miejscowo zaawansowanego lub rozsianego raka urotelialnego (UC), wolnych od progresji po wcześniejszym leczeniu chemioterapia oparta na związkach platyny;

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/summaries-opinion/bavencio-0

  • tukatynib (Tukysa firmy Seagen) do leczenia w połączeniu z trastuzumabem i kapecytabiną dorosłych chorych na HER2-dodatniego, miejscowo zaawansowanego lub rozsianego raka piersi, którzy otrzymali wcześniej co najmniej 2 schematy leczenia anty-HER2;

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/summaries-opinion/tukysa

  • selperkatynib (Retsevmo firmy Lilly) do leczenia w monoterapii dorosłych chorych na:

- zaawansowanego RET-dodatniego niedrobnokomórkowego raka płuca, wymagających terapii systemowej po wcześniejszej immunoterapii lub/i chemioterapii opartej na związkach platyny,

- zaawansowanego RET-dodatniego raka tarczycy, wymagających terapii systemowej po wcześniejszej terapii sorafenibem lub/i lenwatynibem

oraz chorych powyżej 12 r.ż. na zaawansowanego RET-dodatniego rdzeniowego raka tarczycy (MTC), wymagających terapii systemowej po wcześniejszej terapii kabozantynibem lub/i wandetanibem.

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/summaries-opinion/retsevmo

  • sunitynib firmy Accord.

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/summaries-opinion/sunitinib-accord