SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Nowe rejestracje EMA.

2 listopada 2020

Europejska Agencja Leków - EMA:

- zarejestrowała preparat lenalidomid Mylan do stosowania u chorych na szpiczaka i chłonika folikularnego,

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/summaries-opinion/lenalidomide-mylan

- rozszerzyła wskazanie rejestracyjne dla preparatu niwolumab do leczenia chorych na nieoperacyjnego, zaawansowanego, nawrotowego lub rozsianego niepłaskonabłonkowego raka przełyku.

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/summaries-opinion/opdivo-1