SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Nowe rejestracje EMA.

5 grudnia 2019

Europejska Agencja Leków - EMA:

- rozszerzyła rejestracje preparatów:

  • lenalidomid o leczenie w połączeniu z rytuksymabem dorosłych chorych na wcześniej leczonego chłoniaka grudkowego (Grade 1 – 3a),

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/summaries-opinion/revlimid

  • trastuzumab emtansine o nowe wskazanie adiuwantowego leczenia dorosłych chorych na HER-2 dodatniego wczesnego raka piersi z inwazyjną chorobą resztkową;

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/summaries-opinion/kadcyla

- zarejestrowała preparat polatuzumab vedotin do leczenia w połączeniu z bendamustyną i rytuksymabem chorych na nawrotowe/oporne rozlane chłoniaki z dużych komórek B (DLBCL).

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/summaries-opinion/polivy