SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Nowe decyzje rejestracyjne EMA.

7 października 2019

Europejska Agencja Leków - EMA:

- rozszerzyła rejestrację preparatu avelumab o leczenie pierwszej linii w połączeniu z aksytynibem dorosłych chorych na zaawansowanego raka nerkowokomórkowego,

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/summaries-opinion/bavencio

- zarejestrowała bortezomib firmy Fresenius do leczenia chorych na szpiczaka lub chłoniaka z komórek płaszcza.

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/summaries-opinion/bortezomib-fresenius-kabi