SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Nowa rejestracja FDA.

4 maja 2021

Amerykańska Agencja ds. Leków i Żywności - FDA zarejestrowała w tzw. procedurze przyspieszonej preparat lonkastuksymab tesiryny (Zynlonta firmy ADC) – przeciwciało anty-CD19 skoniugowane z lekiem alikilującym, do leczenia dorosłych chorych na nawrotowego lub opornego na leczenie chłoniaka z dużych komórek B, po co najmniej dwóch liniach leczenia, w tym chłoniaka rozlanego (DLBCL) nie określonego inaczej (NOS), DLBCL powstałego z chłoniaka low-grade i B-komórkowego high-grade.

https://www.fda.gov/drugs/fda-grants-accelerated-approval-loncastuximab-tesirine-lpyl-large-b-cell-lymphoma