SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Nowa rejestracja FDA.

24 marca 2021

Amerykańska Agencja ds. Leków i Żywności - FDA zarejestrowała preparat pembrolizumab (Keytruda firmy MSD) w połączeniu z chemioterapią opartą na pochodnych platyny i fluoropirymidynach w leczeniu chorych na rozsianego lub miejscowo zaawansowanego raka przełyku lub połączenia żołądkowo-przełykowego (GEJ – z epicentrum guza 1-5 cm powyżej wpustu), którzy nie są kandydatami do resekcji chirurgicznej lub radykalnej chemioradioterapii.

https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/fda-approves-pembrolizumab-esophageal-or-gej-carcinoma