SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Nowa rejestracja FDA.

9 marca 2020

Amerykańska Agencja ds. Leków i Żywności - FDA zarejestrowała preparat neratynib – inhibitor kinazy tyrozynowej do leczenia w kombinacji z kapecytabiną dorosłych chorych na zaawansowanego lub przerzutowego HER2-dodatniego raka piersi, którzy otrzymali wcześniej przynajmniej dwie linie leczenia choroby rozsianej.

https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2020/208051s005s006lbl.pdf