SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Nowa rejestracja FDA.

14 stycznia 2020

Amerykańska Agencja ds. Leków i Żywności - FDA rozszerzyła rejestrację preparatu pembrolizumab o leczenie chorych na raka pęcherza moczowego niereagującego na leczenie BCG, wysokiego ryzyka, inwazyjnego, bez nacieku mięśniówki (NMIBC), z CIS, z lub bez guza brodawkowatego, nie kwalifikujących się do cystektomii.

https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2020/125514s066lbl.pdf