SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Nowa rejestracja FDA.

4 grudnia 2019

Amerykańska Agencja ds. Leków i Żywności - FDA zarejestrowała preparat akalabrutynib do leczenia chorych na chłoniaka z małych limfocytów B.

https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2019/210259s006s007lbl.pdf