SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Nowa rejestracja EMA.

5 marca 2020

Europejska Agencja Leków - EMA zarejestrowała preparat brygatynib do leczenia w monoterapii dorosłych chorych na ALK-dodatniego, zaawansowanego niedrobnokomórkowego raka płuca, którzy wcześniej nie byli leczeni inhibitorami ALK.

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/summaries-opinion/alunbrig