SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Nowa rejestracja EMA.

5 lutego 2020

Europejska Agencja Leków - EMA:

- zarejestrowała preparat durolutamid do leczenia chorych na nierozsianego, opornego na kastrację raka gruczołu krokowego (nmCRPC), u których występuje wysokie ryzyko wystąpienia przerzutów,

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/summaries-opinion/nubeqa

- wycofała na wniosek firmy MSD rozszerzenie rejestracji dla preparatu pembrolizumab o wskazanie rak przełyku.

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/withdrawn-applications/keytruda-0