SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

NICE publikuje projekt nowych zaleceń.

8 października 2013

Narodowy Instytut Zdrowia i Doskonałości Klinicznej Wielkiej Brytanii - NICE publikuje projekt zaleceń dla pięciu preparatów (paklitaksel, pegylowana doksorubicyna liposomalna, gemcytabina, topotekan, trabektedyn), znajdujących zastosowanie w leczeniu chorych na raka jajnika.

http://www.nice.org.uk/newsroom/pressreleases/NICEPublishesDraftGuidanceOnSuiteOfOvarianCancerDrugs.jsp