SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

NICE konsultuje nowy projekt.

15 marca 2013

NICE konsultuje projekt nie zalecający stosowania pemetreksedu w leczeniu podtrzymującym u chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca poddanych wcześniejszemu leczeniu z zastosowaniem pemetreksedu z cisplatyną.

http://www.nice.org.uk/newsroom/pressreleases/NICEConsultsPemetrexedSmallCellLungCancer.jsp