SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

NICE konsultuje nowe zalecenia.

13 sierpnia 2019

Narodowy Instytut Zdrowia i Doskonałości Klinicznej Wielkiej Brytanii - NICE prowadzi konsultacje zaleceń:

- radioembolizacji nieresekcyjnych przerzutów raka jelita grubego w wątrobie,

https://www.nice.org.uk/guidance/indevelopment/gid-ipg10124/consultation/html-content-2:

- diagnostyczno-terapeutycznych w raku płuca po ich aktualizacji,

https://www.nice.org.uk/guidance/indevelopment/gid-qs10132/consultation/html-content-2

- stosowania dootrzewnowej chemioterapii w formie aerozolu pod ciśnieniem u chorych z rakiem otrzewnej.

https://www.nice.org.uk/guidance/indevelopment/gid-ipg10117/consultation/html-content