SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Newsletter EORTC.

27 listopada 2018

Szanowni Państwo, Drodzy Koledzy,

Miniony rok był pracowitym rokiem dla EORTC (Europejskiej Organizacji do Badań i Leczenia Nowotworów): wybory nowego Zarządu, odnowienie partnerstwa z Walgreens Boots Alliance w celu wsparcia projektu SPECTA; a także w kwestii udostępniania danych, rozpoczęliśmy współpracę z GlaxoSmithKline (dział szczepionek GSK), aby uzyskać dostęp do ich danych klinicznych i próbek biologicznych. Zwiększyliśmy również naszą zdolność do organizowania konferencji i kursów ułatwiających realizację naszych celów edukacyjnych.
W odniesieniu do nowego zarządu, mamy ostateczny skład (2018-2021). Zarząd EORTC wyznaczył następujących członków zarządu: Dr. Lisa Licitra (IT) jako Wiceprezes, Dr. Brigitta Baumert (DE) jako Sekretarz Generalny i Dr. Serge Evrard (FR) jako Skarbnik. Dr Martin Spahn (CH) jest tymczasowym przewodniczącym Komisji ds. Zapewnienia Jakości. Stanowiska zostaną zatwierdzone podczas następnego walnego zgromadzenia. Serdecznie witamy niezwykle proaktywny Zarząd, który będzie odpowiedzialny za realizację misji i wizji EORTC.
SPECTA to Europejska platforma, która wspiera dostarczanie wysokiej jakości danych, na podstawie próby molekularnej i patologicznej różnych rodzajów guzów, wspomaga selekcję pacjentów w badaniach klinicznych. Walgreens Boots Alliance, pierwsza globalna organizacja skoncentrowana na farmacji, zdrowiu i dobrym samopoczuciu pacjentów będzie wspierała obsługę tej platformy. W pierwszym etapie partnerstwa (2011-2016), z inicjatywy pracowników Walgreens Boots Alliance wspierało EORTC w tworzeniu nowej infrastruktury poświęconej badaniom translacyjnym i biobankowaniu, oferując nowe rozwiązania dla grup EORTC, członków i partnerów dla gromadzenia materiałów biologicznych w międzynarodowych badaniach klinicznych, zgodnie z najwyższymi wymaganiami w zakresie zapewnienia jakości i obowiązujących przepisów. We wrześniu, Walgreens Boots Alliance ogłosiła rozpoczęcie drugiej fazy partnerstwa z EORTC. Współpraca ta umożliwi rozwinięcie opracowanej metodologii dla wszystkich rodzajów nowotworów. Biobank zgromadził już dane ponad 1100 pacjentów włączonych do rejestru. Opracowana metodologia okazała się niezwykle skuteczna i służy do wspierania inicjatyw UE takich jak np. EURACAN. Wierzymy, że wsparcie Walgreens Boots Alliance pomoże nam przygotować ważne narzędzie dla badań klinicznych nad rakiem.
Dzięki platformie SPECTA oferującej kolekcję materiału biologicznego najwyższej jakości, GlaxoSmithKline (GSK) udostępniło EORTC materiał biologiczny i dane kliniczne gromadzone przez ich dział szczepionkowy w trakcie badań nad immunoterapią nowotworów. Biobank znajdował się w posiadaniu GSK od momentu zakończenia szeregu prób immunoterapii za pomocą szczepionek w 2015, zgodnie z zaleceniami niezależnych komitetów monitorujących dane z badań. Ilość próbek zgromadzonych w Biobanku jest wyjątkowa, GSK zgodziło się dzielić informacjami i próbkami z dwóch dużych badań III fazy, MAGRIT (niedrobnokomórkowy rak płuc) i DERMA (czerniak) (w sumie 17,876 pacjentów z próbkami materiału biologicznego dostępnymi dla ok. 80% pacjentów), które pomogą stworzyć wiele nowych możliwości dla badań nad rakiem i pacjentów. Duża ilość próbek guzów i związana z nią baza danych klinicznych stanowią niezwykle cenne zasoby naukowe, fakt, że GSK jest gotowa nam je powierzyć jest kolejnym dowodem na wysoki poziom zaufania, jakim darzone jest EORTC w środowisku onkologicznym.
Edukowanie społeczności onkologicznej w zakresie badań klinicznych nad nowotworami złośliwymi było celem dla EORTC, byliśmy organizatorem wielu kursów i spotkań edukacyjnych, a teraz rozszerzamy to o udział w większej liczbie konferencji i warsztatów. Mamy w planach organizację edycji 2019 warsztatów MCCR (Methods in Clinical Cancer Research), które powstają we współpracy z ESMO, ECCO i AACR od 1999. Ten coroczny warsztat przygotowuje nowych badaczy do rozwoju dobrych badań klinicznych. Uczestnicy są szkoleni przez przedstawicieli światowej sławy jednostek we wszystkich aspektach przygotowania projektu badania klinicznego i są pomocne w projektowaniu ich protokołów, które następnie są realizowane w ich własnych instytutach. Stworzyliśmy zespół, który
zorganizuje również EBCC (European Breast Cancer Conference) a także EORTC-NCI-AACR sympozjum na temat celów molekularnych i terapii nowotworów, wzmacniając wartość edukacyjną EORTC.
Ten rok jeszcze się nie skończył, ale przygotowujemy się do nowych wyzwań t.j. tych wynikających z rozporządzenia w sprawie badań klinicznych aby dążyć do przygotowania najlepszych badań klinicznych w Europie, poprawy przeżywalności i jakości życia pacjentów z rakiem.

Z poważaniem, Denis Lacombe Dyrektor generalny EORTC

POLSKIE BIURO WSPÓŁPRACY Z EORTC Wojciech Janus i Patrycja Buczak-Kula 1 – Oficerowie Łącznikowi EORTC i Zespół EORTC HQ 2 1 Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Warszawa, PL; 2 EORTC HQ International Policy & Communication Offices, Bruksela, BE