SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Negatywna opinia dla wniosku rejestracyjnego preparatu masytynib.

4 lutego 2014

Komitet CHMP Europejskiej Agencji Medycznej wydał negatywna opinię dla wniosku rejestracyjnego preparatu masytynib w leczenia chorych na nieoperacyjnego, miejscowo zaawansowanego lub rozsianego raka trzustki.

http://www.esmo.org/Oncology-News/European-Medicines-Agency-Recommends-Refusal-of-the-Marketing-Authorisation-for-Masitinib2