SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Nagroda PTO im. Hilarego Koprowskiego.

14 kwietnia 2014

30 kwietnia upływa termin zgłaszania prac do Nagrody PTO im. Hilarego Koprowskiego za najlepszą pracę w dziedzinie onkologii wykonaną w polskich instytucjach badawczych/klinicznych.

Prace można zgłaszać w formie elektronicznej na adres :
< naukowy.sekretariat@io.gliwice.pl>