SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Nagroda im. Janczewskich.

6 października 2014

Fundacja Kościuszkowska (The Kosciuszko Foundation, Inc.) informuje, że w roku 2015 zostanie przyznana po raz drugi Nagroda im. Bohdana i Zygmunta Janczewskich w wysokości 10,000 USD za najwybitniejszą pracę z zakresu medycyny klinicznej opublikowaną w naukowym czasopiśmie medycznym rangi światowej w języku angielskim w okresie ostatnich dwóch lat poprzedzających rok przyznania Nagrody (2013-2014). O nagrodę ubiegać się mogą autorzy posiadający obywatelstwo polskie, pracujący i mieszkający stale na terytorium Polski. Nagroda może być przyznana również za publikację przygotowaną na podstawie badań wykonanych w zagranicznym ośrodku naukowym.

Więcej informacji o Fundacji i możliwości wsparcia jej działań na stronie:

www.thekf.org

Informacje o nagrodzie na stronie:

www.thekf.org/poland email: