SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Nagranie wideo konferencji „Wielospecjalistyczne leczenie chorych na opornego na kastrację raka gruczołu krokowego w Polsce – program lekowy w praktyce klinicznej“.

25 lipca 2014

Nagranie wideo konferencji „Wielospecjalistyczne leczenie chorych na opornego na kastrację raka gruczołu krokowego w Polsce – program lekowy w praktyce klinicznej“ zorganizowanej 26 maja 2014 r. przez Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej jest dostępne (dostęp dla wszystkich zainteresowanych lekarzy po podaniu PWZ) pod adresem:

http://janssenlive.pl/pol/videos#!/category/videos

Program:

1. Sesja I. Zaawansowany rak gruczułu krokowego.

9:00-9:20 – M. Krzakowski : Wprowadzenie – epidemiologia i strategia postępowania.

9:20-9:40 – M. Ligaj : Diagnostyka patomorfologiczna i rozpoznawanie stanu oporności na kastrację.

9:40-9:55 – E.Senkus : Definiowanie progresji w kościach. Diagnostyka obrazowa.

2. Sesja IIA. Leczenie chorych na CRPC – wraz z prezentacją przypadków klinicznych. Część pierwsza.

10:00-10:30 – P.Wysocki : Molekularne mechanizmy rozwoju CRPC.

10:30-11:00 – J.Żołnierek : Leczenie systemowe chorych na CRPC.

3. Sesja IIB. Leczenie chorych na CRPC – wraz z prezentacją przypadków klinicznych. Część druga.

11:20-11:50 – E.Senkus : Rola Radioterapii.

11:50-12:20 – P.Wysocki : Leczenie chorych na CRPC octanem abirateronu w ramach programu lekowego NFZ.

4. Sesja III. Leczenie wielospecjalistyczne.

12:20-12:40 – T.Borkowski : Jak w praktyce efektywnie realizować leczenie multidyscyplinarne.

12:40-13:00 – A.Ciałkowska-Rysz : Leczenie bólu nowotworowego.

13:00-13:20 – M.Kosowicz : Rola psychoonkologa w procesie leczenia.

5.Podsumowanie.

Moderator: M. Krzakowski.

Paneliści: P. Wysocki, E. Senkus, T. Borkowski, J.Żołnierek.

1. Jak w praktyce powinno wyglądać diagnozowanie mCRPC?

a. rola urologa i onkologa w diagnozie.

b. jakie badania są konieczne, a które mogą być uzupełniające.

c. jak interpretować wyniki badań.

2. Kogo leczyć docetakselem w mCRPC?

a. kiedy najwcześniej zacząć a kiedy najpóźniej?

b. rola urologa.

3. Kiedy stwierdzić progresję zmian kostnych w obrazie scyntygraficznym?

a. interpretacja wyników scyntygrafii.

b. „flare effect”.

4. Jakich pacjentów kwalifikować do leczenia abirateronem?

a. czy każdy pacjent leczony docetakselem powinien być kwalifikowany?

b. których pacjentów nie kwalifikować?

5. Jak długo należy leczyć abirateronem?

a. kryteria progresji w programie a praktyka kliniczna.