SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Krajowy Rejestr Nowotworów.

9 stycznia 2013

Przekazano do uzgodnień zewnętrznych projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie utworzenia Krajowego Rejestru Nowotworów http://www.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=m491&ms=0&ml=pl&mi=56&mx=0&mt=&my=131&ma=030906