SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Konsultacje nowych zaleceń NICE.

25 czerwca 2020

Narodowy Instytut Zdrowia i Doskonałości Klinicznej Wielkiej Brytanii - NICE prowadzi publiczne konsultacje zaleceń stosowania:

- selektywnej wewnętrznej radioterapii w leczeniu chorych na raka wątrobowokomórkowego,

https://www.nice.org.uk/guidance/indevelopment/gid-ta10381/consultation/html-content-3

- strategii testowania w kierunku syndromu Lynch’a u chorych na raka endometrium.

https://www.nice.org.uk/guidance/indevelopment/gid-dg10033/consultation/html-content