SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Konsultacje nowych zaleceń NICE.

4 lipca 2019

Narodowy Instytut Zdrowia i Doskonałości Klinicznej Wielkiej Brytanii - NICE prowadzi konsultacje projektu zaleceń stosowania nieodwracalnej elektroporacji w pierwotnym raku wątrobowokomórkowym.

https://www.nice.org.uk/guidance/indevelopment/gid-ipg10118/consultation/html-content