SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Konkurs PTChO na najlepszą pracę polskich autorów dotyczącą czerniaka 2019.

23 kwietnia 2019

Konkurs na najlepszą pracę dotyczącą czerniaka opublikowaną w latach 2018 - 2019 przez zespół autorski, w którym pierwszy autor i/lub ostatni autor posiada afiliację ośrodka z Polski.Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej ogłasza konkurs na najlepszą pracę dotyczącą czerniaka opublikowaną od 2018 roku do końca czerwca 2019 roku przez zespół autorski, w którym pierwszy autor i/lub ostatni autor posiada afiliację krajowego ośrodka.

Nagrodę przyznaje kapituła, której członkowie zostali powołani przez Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej, Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej, Polskie Towarzystwo Onkologiczne oraz Polskie Towarzystwo Dermatologiczne.
Nagrodę w wysokości 7500 PLN ufundowano dzięki grantowi przekazanemu na ten cel przez firmę Novartis oraz ze środków Polskiego
Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej.

Zachęcamy do zgłaszania artykułów opublikowanych w wersji pełnotekstowej w recenzowanym czasopiśmie krajowym lub zagranicznym. Pierwszy autor i/lub ostatni autor musi posiadać afiliację krajowego ośrodka.
Zgłoszenia proszę przesyłać na adres Sekretariatu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej: do dnia 31 sierpnia 2019 roku.
Nagroda zostanie wręczona na konferencji Warsaw Skina Cancer Conference w Warszawie w dniu 19 października br.

W imieniu Zarządu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej
prof. Piotr Rutkowski