SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Konkurs Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej 2018

30 sierpnia 2018

W 2018 roku Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej prowadzi konkurs na najlepszy doktorat, najlepszą publikację w czasopiśmie zagranicznym, najlepszą publikację w czasopiśmie krajowym w dziedzinie onkologii wybrane spośród tych, które miały miejsce w 2017 roku i zostały zgłoszone do konkursu.

Zgłoszenia należy przesyłać do 30 czerwca 2018 roku na pocztowy lub elektroniczny adres biura PTOK.

Decyzja Komisji o przyznaniu nagród jest ogłaszana w trakcie XIX Kongresu Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej (Kraków, 30 sierpnia – 1 września 2018 roku), w dniu 30 sierpnia 2018 roku podczas uroczystego otwarcia kongresu.

Regulamin Konkursu 2018:

www.ptok.pl/edukacja/dzialalnosc_naukowa/regulamin_konkursu_2018