SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Konkurs Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej.

27 listopada 2017

W 2018 roku Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej prowadzi Konkurs2018 na najlepszy doktorat, najlepszą publikację w czasopiśmie zagranicznym, najlepszą publikację w czasopiśmie krajowym w dziedzinie onkologii wybrane spośród tych, które miały miejsce w 2017 roku i zostały zgłoszone do konkursu.

Zgłoszenia należy przesyłać do 30 czerwca 2018 roku na pocztowy lub elektroniczny adres biura PTOK.

Decyzja Komisji o przyznaniu nagród jest ogłaszana w trakcie XIX Kongresu Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej (Kraków 30 sierpnia - 1 września 2018 roku), w dniu 30 sierpnia 2018 podczas uroczystego otwarcia Kongresu.

Regulamin Konkursu2018 jest dostępny pod adresem :

https://ptok.pl/edukacja/dzialalnosc_naukowa/regulamin_konkursu_2018