SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Konkurs Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej.

31 stycznia 2017

W 2017 roku Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej prowadzi Konkurs2017 na najlepszy doktorat, najlepszą publikację w czasopiśmie zagranicznym, najlepszą publikację w czasopiśmie krajowym w dziedzinie onkologii wybrane spośród tych, które miały miejsce w 2016 roku i zostały zgłoszone do konkursu.

Zgłoszenia należy przesyłać do 30 czerwca 2017 roku na pocztowy lub elektroniczny adres biura PTOK.

Decyzja Komisji o przyznaniu nagród jest ogłaszana w trakcie XX Kongresu Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej (Kraków 14 - 16 września 2017 roku), w dniu 14 września 2017 podczas uroczystego otwarcia Kongresu http://www.kongres.ptok.pl/7.2017/pl/O_kongresie__160.html

Regulamin Konkursu2017 jest dostępny pod adresem :

https://ptok.pl/edukacja/dzialalnosc_naukowa/regulamin_konkursu_2017