SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Konkurs Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

18 lutego 2013

Trwa tegoroczny konkurs Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej - "Konkurs 2013" na najlepszy doktorat, najlepszą publikację w czasopiśmie zagranicznym i najlepszą publikację w czasopiśmie krajowym w dziedzinie onkologii w 2012 roku.

Zgłoszenia należy przesyłać do 30 czerwca 2013 roku na pocztowy lub elektroniczny adres biura PTOK.

Regulamin Konkursu 2013 jest dostępny pod adresem :

http://ptok.pl/edukacja/dzialalnosc_naukowa/regulamin_konkursu_20132