SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Konkurs 2014.

23 stycznia 2014

Regulamin Konkursu 2014 na nagrody za najlepszy doktorat, najlepszą publikację w czasopiśmie zagranicznym, najlepszą publikację w czasopiśmie krajowym w dziedzinie onkologii jest dostępny pod adresem :

http://ptok.pl/edukacja/dzialalnosc_naukowa/regulamin_konkursu_2014