SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Kongres AACR.

3 kwietnia 2019

1/ W badaniu TATTON potwierdzono, że dodanie preparatu sawolitynib -inhibitora MET o ozymertynibu przynosi korzyść u części przeleczonych chorych na raka płuca.

https://www.aacr.org/Newsroom/Pages/News-Release-Detail.aspx?ItemID=1294

2/ Kombinacja inhibitorów punktu kontrolnego jest efektywna u chorych na wysokozróżnicowane nowotwory neuroendokrynne.

https://www.aacr.org/Newsroom/Pages/News-Release-Detail.aspx?ItemID=1293

3/ Terapia CAR T-komórkowa ukierunkowana na HER2 okazała się bezpieczna, z obiecująca aktywnością przeciwnowotworową u chorych na zaawansowane mięsaki.

https://www.aacr.org/Newsroom/Pages/News-Release-Detail.aspx?ItemID=1292