SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Komunikaty URPLWMiPB.

7 sierpnia 2018

Komunikat Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych do fachowych pracowników ochrony zdrowia:

- Xofigo (dichlorek radu–223): nowe ograniczenia dotyczące stosowania z powodu zwiększonego ryzyka złamań i tendencji w kierunku zwiększonej śmiertelności,

http://urpl.gov.pl/pl/komunikat-do-fachowych-pracowników-ochrony-zdrowia-xofigo-dichlorek-radu–223-nowe-ograniczenia-0

- Daklizumab beta (Zinbryta®) - przypadki autoimmunologicznego zapalenia mózgu, w tym zapalenia mózgu typu anty-NMDA zgłaszane w ciągu kilku miesięcy po zaprzestaniu leczenia.

http://urpl.gov.pl/pl/komunikat-do-fachowych-pracowników-ochrony-zdrowia-daklizumab-beta-zinbryta®-przypadki

oraz list do farmaceutów - informacje dotyczące nowego przeciwskazania, wymagań dotyczących monitorowania czynności wątroby oraz ograniczeń we wskazaniach do stosowaniu produktu leczniczego Esmya, 5 mg, tabletki (octan uliprystalu).

http://urpl.gov.pl/pl/komunikat-do-fachowych-pracowników-ochrony-zdrowia-oraz-list-do-farmaceutów-informacje-dotyczące-0