SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Komunikaty Prezesa URPLWMiPB.

14 lipca 2020
  • Komunikat Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, dotyczący produktu Lynparza (olaparyb): Ryzyko błędów medycznych związane z nową postacią farmaceutyczną leku.

http://urpl.gov.pl/pl/lynparza-olaparyb-ryzyko-błędów-medycznych-związane-z-nową-postacią-farmaceutyczną-leku-1

  • Informacja Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w sprawie komunikatu Europejskiej Agencji Leków dotyczącego finalizacji opinii na temat obecności nitrozoamin w lekach.

http://urpl.gov.pl/pl/informacja-prezesa-urzędu-z-dnia-10072020-r-w-sprawie-komunikatu-europejskiej-agencji-leków-dot