SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Komunikaty Prezesa URPLWMiPB.

24 czerwca 2019

Komunikaty bezpieczeństwa Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w sprawie:

- preparatu Darzalex (daratumumab): „Ryzyko reaktywacji wirusa zapalenia wątroby typu B”,

http://urpl.gov.pl/pl/darzalex-daratumumab-ryzyko-reaktywacji-wirusa-zapalenia-wątroby-typu-b-0

- cofnięcie pozwoleń na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych zawierających fenspiryd z powodu ryzyka zaburzeń rytmu serca zagrażających życiu.

http://urpl.gov.pl/pl/cofnięcie-pozwoleń-na-dopuszczenie-do-obrotu-produktów-leczniczych-zawierających-fenspiryd-z-0