SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Komunikaty Prezesa URPLWMiPB.

30 maja 2019

Komunikat Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w sprawie:

- ważnej aktualizacji charakterystyki produktu leczniczego lapatynib,

http://urpl.gov.pl/pl/lapatynib-tyverb-ważna-aktualizacja-charakterystyki-produktu-leczniczego-0

- nie zalecania stosowania apiksabanu (Eliquis), eteksylanu dabigatranu (Pradaxa), edoksabanu (Lixiana/Roteas), rywaroksabanu (Xarelto) u pacjentów z zespołem antyfosfolipidowym (APS) z powodu możliwego zwiększonego ryzyka nawrotów zdarzeń zakrzepowych.

http://urpl.gov.pl/pl/nie-zaleca-się-stosowania-apiksabanu-eliquis-eteksylanu-dabigatranu-pradaxa-edoksabanu-0