SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Komunikaty bezpieczeństwa Prezesa URPLWMiPB.

31 marca 2021

Komunikat Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w sprawie preparatu:

  • Tecentriq (atezolizumab) i Ryzyka Ciężkich Niepożądanych Reakcji Skórnych (ang. Severe Cutaneous Adverse Reactions, SCARs),

http://urpl.gov.pl/pl/tecentriq®-atezolizumab-ryzyko-ciężkich-niepożądanych-reakcji-skórnych-ang-severe-cutaneous-adverse

  • Xeljanz (tofacytynib): Wstępne wyniki badania klinicznego dot. zwiększonego ryzyka poważnych zdarzeń niepożądanych ze strony układu sercowo-naczyniowego oraz nowotworów złośliwych (z wyłączeniem NMSC) podczas stosowania tofacytynibu w porównaniu z inhibitorami TNFalfa.

http://urpl.gov.pl/pl/xeljanz-tofacytynib-wstępne-wyniki-badania-klinicznego-dot-zwiększonego-ryzyka-poważnych-zdarzeń