SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Komunikaty bezpieczeństwa Prezesa URPLWMiPB.

1 lipca 2019

Komunikaty bezpieczeństwa Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w sprawie preparatu:

- febuksostat (Adenuric): zwiększone ryzyko zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych i wzrost śmiertelności u pacjentów leczonych febuksostatem w badaniu CARES,

http://urpl.gov.pl/pl/febuksostat-adenuric-zwiększone-ryzyko-zgonu-z-przyczyn-sercowo-naczyniowych-i-wzrost-0

- tocilizumab (RoActemra): rzadkie ryzyko ciężkiego uszkodzenia wątroby, w tym ostra niewydolność wątroby wymagająca przeszczepu.

http://urpl.gov.pl/pl/roactemra-tocilizumab-rzadkie-ryzyko-ciężkiego-uszkodzenia-wątroby-w-tym-ostra-niewydolność-wątroby