SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Komunikaty bezpieczeństwa Prezesa URPLWMiPB.

8 lutego 2019

Komunikat bezpieczeństwa Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w sprawie:

- skrócenie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego ReoPro (Abciximabum) roztwór do wstrzykiwań/do infuzji, 2 mg/ml,

http://urpl.gov.pl/pl/skrócenie-pozwolenia-na-dopuszczenie-do-obrotu-produktu-leczniczego-reopro-abciximabum-roztwór-do-0

- stosowanie inhibitorów kotransportera sodowo - glukozowego 2 (SGLT2) - ryzyko zgorzeli Fourniera (martwicze zapalenie powięzi krocza),

http://urpl.gov.pl/pl/stosowanie-inhibitorów-kotransportera-sodowo-glukozowego-2-sglt2-ryzyko-zgorzeli-fourniera-0

- produktów leczniczych zawierających karbimazol lub tiamazol (inaczej metimazol): ryzyko wystąpienia ostrego zapalenia trzustki oraz wzmocnione zalecenia dotyczące stosowania antykoncepcji.

http://urpl.gov.pl/pl/produkty-lecznicze-zawierające-karbimazol-lub-tiamazol-inaczej-metimazol-ryzyko-wystąpienia-ostrego