SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Komunikaty bezpieczeństwa Prezesa URPLWMiPB.

22 stycznia 2019

Komunikat bezpieczeństwa Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o:

- produktach do wstrzykiwań zawierające chlorowodorek idarubicyny przekazywany fachowym pracownikom ochrony zdrowia w celu uniknięcia potencjalnego błędu dawkowania,

http://urpl.gov.pl/pl/produkty-do-wstrzykiwań-zawierające-chlorowodorek-idarubicyny-komunikat-przekazywany-fachowym-0

- ryzyku martwicy w miejscu wstrzyknięcia kwasu deoksycholowego (Belkyra 10 mg/ ml, roztwór do wstrzykiwań).

http://urpl.gov.pl/pl/kwas-deoksycholowy-belkyra-10-mg-ml-roztwór-do-wstrzykiwań-ryzyko-martwicy-w-miejscu-wstrzyknięcia