SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Komunikat URPLWMiPB.

4 września 2018

Komunikat Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych dla produktów leczniczych zawierających retynoidy (acytretyna, adapalen, alitretynoina, beksaroten, izotretynoina, tazaroten i tretynoina) - aktualizacja informacji dotyczących teratogenności i zaburzeń psychicznych.

http://urpl.gov.pl/pl/produkty-lecznicze-zawierające-retynoidy-acytretyna-adapalen-alitretynoina-beksaroten-0