SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Komunikat URPLWMiPB.

12 czerwca 2018

Komunikat bezpieczeństwa Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych do fachowych pracowników ochrony zdrowia dotyczący zgłoszeń o wadliwych fiolkach produktu leczniczego Vectibix® (panitumumab) 20 mg/ml.

http://urpl.gov.pl/pl/komunikat-do-fachowych-pracowników-ochrony-zdrowia-dotyczący-zgłoszeń-o-wadliwych-fiolkach-0