SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Komunikat URPLWMiPB.

10 sierpnia 2017

Komunikat Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych do fachowych pracowników ochrony zdrowia dotyczący produktów leczniczych zawierających substancję czynną chlorowodorek bendamustyny - zwiększona śmiertelność obserwowana w ostatnich badaniach klinicznych bendamustyny.

http://www.urpl.gov.pl/pl/komunikat-do-fachowych-pracowników-ochrony-zdrowia-dotyczący-produktów-leczniczych-zawierających