SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Komunikat Prezesa URPLWMiPB.

13 marca 2020

Komunikat bezpieczeństwa Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych do fachowych pracowników ochrony zdrowia, dotyczący produktu leczniczego Ecalta (anidulafungina) odnośnie roztworu do infuzji, którego nie wolno zamrażać.

http://urpl.gov.pl/pl/komunikat-do-fachowych-pracowników-ochrony-zdrowia-dotyczący-produktu-leczniczego-ecalta-0