SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Komunikat Prezesa URPLWMiPB.

4 lutego 2020

Komunikat bezpieczeństwa Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, dotyczący preparatu Picato (ingenol mebutynianu) – Zawieszenie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu ze względu na zagrożenie wystąpienia nowotworu skóry.

http://urpl.gov.pl/pl/picato-ingenol-mebutynianu-–-zawieszenie-pozwolenia-na-dopuszczenie-do-obrotu-ze-względu-na-0