SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Komunikat bezpieczeństwa URPLWMiPB.

25 kwietnia 2019

1/ Komunikat Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w sprawie ograniczenie stosowania produktu leczniczego Lemtrada (alemtuzumab) w związku z wykryciem nowych istotnych zagrożeń związanych z jego stosowaniem.

http://urpl.gov.pl/pl/lemtrada-alemtuzumab-ograniczenie-stosowania-produktu-leczniczego-w-związku-z-wykryciem-nowych-0

2/ Powiadomienie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o sfałszowanym leku Iclusig (ponatynib).

http://urpl.gov.pl/pl/ważne-informacje-powiadomienie-o-sfałszowanym-leku-iclusig®-ponatynib-1