SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Komunikat bezpieczeństwa URPLWMiPB.

8 maja 2018

Komunikat bezpieczeństwa Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych dotyczący produktu azytromycyna: zwiększona częstość nawrotów nowotworów złośliwych układu krwiotwórczego i zgonów u leczonych azytromycyną pacjentów po przeszczepieniu krwiotwórczych komórek macierzystych.

http://urpl.gov.pl/pl/azytromycyna-zwiększona-częstość-nawrotów-nowotworów-złośliwych-układu-krwiotwórczego-i-zgonów-u-0