SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Komunikat bezpieczeństwa Prezesa URPLWMiPB.

16 maja 2018

Komunikat bezpieczeństwa Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych do fachowych pracowników ochrony zdrowia dotyczący ryzyka wystąpienia nowych pierwotnych nowotworów złośliwych związanych ze stosowaniem produktu leczniczego Xgeva (denosumab).

http://urpl.gov.pl/pl/bezpośredni-komunikat-do-fachowych-pracowników-ochrony-zdrowia-dotyczący-ryzyka-wystąpienia-nowych