SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Komunikat bezpieczeństwa Prezesa URPLWMiPB.

5 stycznia 2018

Komunikat bezpieczeństwa Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w sprawie preparatu dichlorek radu (223) (Xofigo):

zwiększone ryzyko złamań i zgonów w randomizowanym badaniu klinicznym z Xofigo stosowanym w skojarzeniu z octanem abirateronu i prednizonem/prednizolonem.

http://urpl.gov.pl/pl/dichlorek-radu-223-xofigo-zwiększone-ryzyko-złamań-i-zgonów-w-randomizowanym-badaniu-klinicznym-z-0