SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Komunikat bezpieczeństwa Prezesa URPLWMiPB.

29 stycznia 2020

Komunikat bezpieczeństwa Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, dotyczący preparatu Lemtrada (alemtuzumab), 12mg koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji, - ograniczone wskazanie, dodatkowe przeciwwskazania i środki minimalizacji ryzyka.

http://urpl.gov.pl/pl/lemtrada-alemtuzumab-12mg-koncentrat-do-sporządzania-roztworu-do-infuzji-ograniczone-wskazanie-0