SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Komunikat AOTM.

24 kwietnia 2014

Komunikat Agencji Oceny Technologii Medycznych w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego konieczności ponownego zaopiniowania przez Agencję projektów programów zdrowotnych dotyczących profilaktyki zakażeń HPV po zmianie szczepionki 3-dawkowej na 2-dawkową.

W nawiązaniu do kryterium z art. 31a ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych („stosunek kosztów do uzyskiwanych efektów zdrowotnych"), które może być podstawą do oceny przedmiotowej sytuacji, skutkiem przejścia ze szczepionki 3-dawkowej na 2-dawkową jest jedynie skutek finansowy - niewątpliwie korzystny dla samorządów, nie mający wpływu na inne elementy programu zdrowotnego przez nie realizowanego. Nie zachodzi więc potrzeba ponownego opiniowania projektów programów zdrowotnych dotyczących profilaktyki zakażeń HPV.
(Stanowisko AOTM w tej sprawie zostało zamieszczone na stronie Agencji w zakładce „Samorządowe programy zdrowotne", pod linkiem "Opinie prawne i stanowiska") http://www.aotm.gov.pl/index.php?id=836

http://www.aotm.gov.pl/index.php?id=840