SerwisPolskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Kolejne informacje z kongresu AACR.

5 kwietnia 2019

1/ Nadmiar wagi przed 50 r.ż. podwyższa ryzyko zgonu z powodu raka trzustki.

https://www.aacr.org/Newsroom/Pages/News-Release-Detail.aspx?ItemID=1299

2/ Wyniki dwóch badań KEYNOTE potwierdziły korzyść odnoszoną przez chorych na zaawansowanego drobnokomórkowego raka płuca z leczenia preparatem pembrolizumab.

https://www.aacr.org/Newsroom/Pages/News-Release-Detail.aspx?ItemID=1296

3/ Preparat nowej generacji anty-TRK (LOXO-195) budzi nadzieje przełamywania oporności po leczeniu preparatami pierwszej generacji.

https://www.aacr.org/Newsroom/Pages/News-Release-Detail.aspx?ItemID=1306